Baldone

Baldones bibliotēka jau izsenis krāj, sistematizē, saglabā un apkopo novadpētniecības materiālus par novadu un tās iedzīvotājiem. Tiek apkopoti materiāli no dažādiem preses izdevumiem, grāmatām, kuras saistītas ar Baldones novadu, kā  arī ar  novadu saistītie reklāmas, tūrisma un informācijas bukleti un afišas. Novadnieku fotogrāfijas, kurās atspoguļojas Baldones novads dažādos laiku lokos. Izmantojam dažādas datu bāzes- Lursoft laikrakstu bāzi-News.lv, LNB resursu Periodika.lv, Latvijas nacionālā arhīva vietni- Redzi, dzirdi Latviju!. Novadpētniecības darbā savāktā informācija tiek apkopota 54 dažādās tematiskajās mapēs, pieprasītākās no tēmām-  Jānis Dūmiņš, Baldones sanatorija, Observatorija “Riekstukalns”, Rihards Snikus un Alfrēds Dziļums.

Turpinām novadpētniecības materiālu datubāzes papildināšanu elektroniskajā datubāzē, veicinot iedzīvotāju attālinātu piekļuvi novadpētniecības materiāliem un to izmantošanu.

Sniedzam pilnvērtīgu informāciju interesentiem par uzkrātajiem materiāliem, par novadu un tā iedzīvotājiem, veicinot sava novada kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšanu, kā arī veicinot novada atpazīstamību.