Attālinātā reģistrācija

Baldones bibliotēka
Lietotāju attālināta reģistrācija!

Baldones bibliotēka piedāvā reģistrēties bibliotēkā attālināti un izmantot bibliotēkas piedāvātos e-pakalpojumus: e-grāmatas un digitālos resursus.
Kas Jums jādara?

Aizpildiet  VEIDLAPU (lejuplādējams Word dokuments) vai  GALVOJUMU ( bērnam) un nosūtiet to baldones-bibl@kekava.lv

Veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts nav pieejams, lietotājs savu identitāti apliecina Bibliotēkas pirmajā apmeklējuma reizē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pēc aizpildītās veidlapas saņemšanas  lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkā un saņem autorizācijas datus reģistrācijai attālinātajiem pakalpojumiem.

Baložu pilsētas bibliotēka
Baložu pilsētas bibliotēka piedāvā reģistrēties bibliotēkā attālināti un izmantot bibliotēkas piedāvātos e-pakalpojumus: e-grāmatas un digitālos resursus.
Kas Jums jādara?

Aizpildiet VEIDLAPU (lejuplādējams Word dokuments) vai  GALVOJUMU  (bērnam) un nosūtiet to  balozu-bibl@kekava.lv

Veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts nav pieejams, lietotājs savu identitāti apliecina Bibliotēkas pirmajā apmeklējuma reizē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pēc aizpildītās veidlapas saņemšanas  lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkā un saņem autorizācijas datus reģistrācijai attālinātajiem pakalpojumiem.

Daugmales pagasta bibliotēka
Daugmales pagasta bibliotēka piedāvā reģistrēties bibliotēkā attālināti un izmantot bibliotēkas piedāvātos e-pakalpojumus: e-grāmatas un digitālos resursus.
Kas Jums jādara?

Aizpildiet  VEIDLAPU (lejuplādējams Word dokuments) vai  GALVOJUMU  (bērnam) un nosūtiet to daugmales-bibl@kekava.lv

Veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts nav pieejams, lietotājs savu identitāti apliecina Bibliotēkas pirmajā apmeklējuma reizē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pēc aizpildītās veidlapas saņemšanas  lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkā un saņem autorizācijas datus reģistrācijai attālinātajiem pakalpojumiem.

Katlakalna bibliotēka
Katlakalna bibliotēka piedāvā reģistrēties bibliotēkā attālināti un izmantot bibliotēkas piedāvātos e-pakalpojumus: e-grāmatas un digitālos resursus.
Kas Jums jādara?

Aizpildiet  VEIDLAPU (lejuplādējams Word dokuments) vai  GALVOJUMU (bērnam) un nosūtiet to katlakalna-bibl@kekava.lv

Veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts nav pieejams, lietotājs savu identitāti apliecina Bibliotēkas pirmajā apmeklējuma reizē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pēc aizpildītās veidlapas saņemšanas  lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkā un saņem autorizācijas datus reģistrācijai attālinātajiem pakalpojumiem.

Ķekavas pagasta bibliotēka
Ķekavas pagasta bibliotēka piedāvā reģistrēties bibliotēkā attālināti un izmantot bibliotēkas piedāvātos e-pakalpojumus: e-grāmatas un digitālos resursus.
Kas Jums jādara?

Aizpildiet  VEIDLAPU (lejuplādējams Word dokuments) vai  GALVOJUMU (bērnam) un nosūtiet to kekavas-bibl@kekava.lv

Veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts nav pieejams, lietotājs savu identitāti apliecina Bibliotēkas pirmajā apmeklējuma reizē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pēc aizpildītās veidlapas saņemšanas  lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkā un saņem autorizācijas datus reģistrācijai attālinātajiem pakalpojumiem.