Daugmale

Daugmales pagasta bibliotēka  veic novadpētniecības darbu savā apkārtnē. Novadpētniecības krājums ietver grāmatas par novadu,  tematiskās  novadpētniecības mapes, kurās tiek kārtoti materiāli par Daugmales pagasta vēsturi, nozīmīgākajiem kultūras un vēstures pieminekļiem, ievērojamākajiem cilvēkiem un uzņēmumiem, Daugmales pagasta padomes izdevums “Daugmales Vēstis”. Pastāvīgi tiek papildināta ar jauniem numuriem un saglabāta pašvaldības avīze “Ķekavas novads”. Uzsākta materiālu vākšana par kolhozu “Sarkanais Strēlnieks”,  “Daugmale toreiz un tagad”.

Novadpētniecības materiāli  tiek ievadīti datubāzē Novads. Šobrīd (2023.g.) datubāzē „Novads” ir >700 ieraksti par Daugmales pagastu.