Ķekava

Tā kā Ķekavā darbojas Novadpētniecības muzejs, tad Ķekavas pagasta bibliotēka nav vienīgā struktūrvienība, kas darbojas novadpētniecības jomā. Bibliotēkas novadpētniecības  darba pamatvirziens ir vietējā pagasta kultūrvēsturisko liecību apzināšana, sistematizācija, glabāšana nākamajām paaudzēm, pieejamības nodrošināšana un popularizēšana.

Bibliotēkā apkopots plašs materiālu klāsts par Ķekavu. Izveidotas 11 tematiskās mapes par pagastu, novadniekiem, vēsturi, izglītību, uzņēmējdarbību u.c. Materiāli tiek vākti no periodikas, grāmatām.

Ir uzkrātas 10 mapes ar foto attēliem u.c. informāciju no bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem.

Elektroniskajā datubāzē  Novads tiek veidoti ieraksti par retrospektīvajiem novadpētniecības materiāliem. Šobrīd (2023.g.) datubāzē „Novads” ir >2000 ieraksti par Ķekavu un Ķekavas pagastu.

Bibliotēkā pieejamas novadnieku sarakstītās grāmatas:

Jānis Hartmanis ,,Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā’’,

Pēteris Geks ,,Puse gadsimta Ķekava’’,

Māra Varika un Diāna Spertāle ,,Tā bija…Ķekavā’’,

Dzintra Maļinovska ,,Ķekavas novada personības’’,

Velta Strazdiņa ,,Ķekava. Laiki un likteņi’’,

,,Ķekava. Laiki un likteņi; 1905’’,

,, Pēteris Sēja. Mūžs Latvijai’’,

,,Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas’’,

,,Es vēlos mājās pārnākt’’,

Ruta Bīlande ,,Dzīves bijums: dzeja’’,

Jānis Caune ,,Mana mūža grāmatzīmes: dzeja’’.