Baloži

Tā kā Baložos nav muzeja, tad bibliotēka ir vienīgā iestāde, kas rūpējas par novadpētniecības materiālu vākšanu, apstrādi, glabāšanu un popularizēšanu. Bibliotēkā ir uzkrāts plašs novadpētniecības materiāls par Baložiem un tiek veidota datubāze Novads, kurā ievadīti analītiskie apraksti par Baložiem, sākot no 1946.gada. Šobrīd (2024.g.) datubāzē „Novads” ir >3000 ieraksti par Baložiem. Kopumā par Ķekavas novadu ievadīti  >13840 ieraksti. Novadpētniecības informācija ir apkopota 11 albumos „Baloži presē”. Ir izveidotas 6 mapes ar materiāliem par ievērojamiem novadniekiem, kā arī ierakstīti un apkopoti 30 dzīvesstāsti un intervijas  ar Baložu iedzīvotājiem un iestāžu vadītājiem, kas saistās ar pilsētas vēsturi, ciemata celtniecību un izveidi.

Tiek vākti dažādi citi novadpētniecības materiāli – bukleti par Baložiem, kartes, ir izveidota atsevišķa mape „Baloži”, kurā vācam kopijas no enciklopēdijām un citiem uzziņu izdevumiem par Baložu pilsētu. Ir 3 DVD ar fotoattēliem, ko izdevusi Baložu dome pilsētas jubilejās. 2010.g. esam ieguvuši Latvijas Radio 1 raidījuma “Mazpilsētu stāsti” ierakstu par Baložiem.
2009.g. studiju ietvaros ir izstrādāts maģistra darbs “Baložu kultūrvide”, kas ir pirmais apkopotais pētījums par Baložu izveidi un attīstību. 2014. gadā tika izstrādāts un aizstāvēts Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmas studentes A.Agriņas kursa darbs „Ķekavas novada Baložu pilsētas bibliotēkas vēsture”.

Ir uzkrāti 15 fotoalbumi ar fotogrāfijām no bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, kas regulāri tiek papildināti.

Tā kā Baložu pilsētas bibliotēka ar Ķekavas novada domes lēmumu ir noteikta par novada galveno bibliotēku un kopīgas informācijas DB veidotāju, tad no 2009.g. oktobra ir paplašināts Novadpētniecības DB teritoriālais aptvērums – Baložu bibliotēka apraksta elektroniski visus pieejamos rakstus presē par Ķekavas novadu.

2011.g. nogalē ir iesākts novadpētniecības digitalizācijas darbs. Datu bāze Novads tiek papildināta ar vecāko analītisko rakstu digitalizētiem tekstiem, ko var apskatīt sadaļā Baložu vēsture presē“, savukārt sadaļā “Baloži attēlos” var apskatīt digitalizētus attēlus par Baložu vēsturi un to aprakstus. Kolekcijā “Intervijas ar novadniekiem” apkopotas intervijas ar Baložu iedzīvotājiem par pilsētas vēsturi.

LNB Digitālajā bibliotēkā “Zudusī Latvija” ir ievietoti 90 Baložu bibliotēkas iesūtītie attēli un to apraksti.

E-kataloga adrese: https://balozi.biblioteka.lv