Ķekavas pagasta bibliotēkas pārcelšanās

Jau 15 gadus Ķekavas pagasta bibliotēka savu mājvietu atradusi atjaunotajā Doles Tautas namā, kuru nodeva ekspluatācijā 2009. gada 8. maijā.
Par godu šim notikumam esam izveidojušas virtuālo fotoizstādi, kurā fiksēta Ķekavas pagasta bibliotēkas pārcelšanās.
Pārcelšanās notika 2009. gada martā. Pirms tam Ķekavas bibliotēka atradās Ķekavas pašvaldības ēkas 2. stāvā. Grāmatas tur bija izvietotas 72 m², šobrīdējo 231 m² vietā.
Pārcelšanās notikumā iesaistījās Ķekavas pašavaldības darbinieki, Ķekavas vidusskolas skolēni un direktors Valdis Ozols.
Bibliotēkas atklāšanas pasākums notika 2009. gada 8.maijā.
Foto mirkļus fiksējusi bibliotēkas darbiniece Anitra Vanaga.