Literārā stunda par Plūdoni

Vai atceraties populāro ziemassvētku dzejoli:

“Sudraba mēnestiņš veļas pa gaisu…”?

Noteikti katrs no mums reizi dzīvē to ir dzirdējis, bet vai jūs zināt, ka šo vārdu autors ir Vilis Plūdonis?

Un “Zaķīšu pirtiņa” vai “Rūķīši un Mežavecis” taču arī ir pazīstami.

Šodien Baldones bibliotēkā  literārajā stundā ar 3.a klases skolēniem runājām par dzejnieka Viļa Plūdoņa dzīvi un daiļradi. Virtuāli paciemojāmies “Lejeniekos”, mēģinājām no rindiņām salikt Plūdoņa dzejoļus un palasījām arī grāmatu par zaķīšiem un pirtiņu.