Stāstnieku festivāls un stāstu stunda ģimenēm

23. martā Katlakalna bibliotēkā kopā ar stāstniekiem – Gunti Pakalnu, ciemiņu no Pērnavas  Jaak Kand, Vilhelmīni Jakoveli no Preiļiem, bibliotekāri Meldru no Rēzeknes bērnu bibliotēkas,  klausījāmies interesantus un asprātīgus stāstus. Stāstus stāstīja arī bērni, kuri bija atnākuši ar ģimenēm.

Bērni mājup varēja doties ar saņemtajām dāvaniņām un grāmatiņu.

Nākamgad atkal gaidīsim ciemos ģimenes uz stāstu stundu!